Jak można stwierdzić bezdech we śnie?

Obok informacji z rozmowy z pacjentem i jego najbliższymi koniecznym dla postawienia rozpoznania jest wykonanie w nocy badania polisomnograficznego. Jest to badanie nieinwazyjne pozwalające na ocenę funkcji naszego organizmu podczas snu.

Pacjent otrzymuje do domu przenośny lekki aparat. Urządzenie to rejestruje podczas nocy w sposób nieinwazyjny czynność oddychania (w tym przepływ powietrza na poziomie nozdrzy i ust, ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, nieinwazyjny pomiar wysycenia krwi w tlen), pracy serca a także pozycję ciała. W przypadku potwierdzenia choroby, w dalszym etapie indywidualnie dla każdego pacjenta określany jest optymalny sposób leczenia. W przypadku niejednoznacznych wyników wykonywane jest dodatkowo badanie z ocena snu tzw. pełna polisomnografia.