POCHP

Co to jest POCHP?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest częstą choroba układu oddechowego (szacuje się że w Polsce jest ok 2 000 000 chorych ).  Charakteryzuję się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe powodującym z biegiem czasu utrudnienie oddychania czyli duszność. Można jej zapobiegać i skutecznie leczyć.

 

Jakie są przyczyny choroby?

Najczęstsza przyczyną tej choroby jest palenie tytoniu (papierosów, cygar, fajki). Bierne narażenie na dym tytoniowy (przebywanie wśród osób palących) może także przyczyniać się do rozwoju tej choroby.  Niedocenianym czynnikiem ryzyka jest narażenia na zanieczyszczenia powietrza  (organiczne lub nieorganiczne pyły oraz związki chemiczne i opary). Wśród innych przyczyn jej powstania wskazywane są częste infekcje w dzieciństwie oraz uwarunkowania genetyczne (niedobór a1-antytrypsyny)

W dymie papierosowym znajduje się kilkaset substancji, które wdychane do płuc powodują u części osób nasilaną odpowiedz układu oddechowego. Ta przewlekła odpowiedź zapalna może powodować zniszczenie tkanki śródmiąższowej (prowadzące do rozedmy) oraz może zaburzać mechanizmy naprawcze (przyczyniając się do włóknienia małych dróg oddechowych). Razem mechanizmy te z biegiem czasu prowadzą do zmniejszenia tolerancji wysiłku, duszności i kaszlu.

 

Kiedy podejrzewać, że jest się chorym na POChP?

Jeśli odpowiesz tak na co najmniej dwa z podanych poniżej pytań możesz być zagrożony lub być chory na POChP.