Bezdech we śnie

y wiesz że nieleczony zespół bezdechu we śnie może być przyczyna wypadku ?

Mimo że załączony film przedstawia problem senności kierowców w sposób żartobliwy to sam problem jest niezaprzeczalnie poważny.

Według amerykańskich badaczy (Kales, Straubel. Obstructive Sleep Apnea in North American Commercial Drivers. Industrial Health 2014) najczęstszą przyczyną medyczną nadmiernej senności w ciągu dnia u kierowców są nieleczone zburzenia oddychania podczas snu z ich najczęstszą postacią – zespołem obturacyjnego bezdechu we śnie (OBS). Nieleczony OBS zwiększa siedmiokrotnie ryzyko udziału w wypadku drogowym. Powtarzające się przerwy w oddychaniu zakończone mikrowybudzeniami przyczyniają się do fragmentacji snu a w konsekwencji do jego niedoboru.
Brak snu zaburza funkcjonowanie kierowców podobnie jak alkohol (brak efektywnego snu w ciągu ostatnich 24 godzin obniża zdolność reakcji w sposób zbliżony jak 1,0 ‰ alkoholu we krwi).

Zastosowanie skutecznego leczenia bezdechu we śnie przyczynia się do braku senności dziennej wpływając na brak zwiększonego ryzyka wypadków u osób z OBS podczas terapii w porównaniu do ogólnej populacji.

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=-Yl00LhoVJ0 (czeska reklama ubezpieczeń)